Udskriv

DSB litra HII

En næsten korrekt model.

af Peter Mose

AK1093x

H 785 i Kolding. Foto Arne Kireby

H-maskinerne var DSB's første store godstogslokomotiv. De blev bygget og leveret i to omgange.

Den første serie med nummer 789 – 800 blev bygget 1923 hos Borsig og 1926 af Frichs.

I løbet af 30'erne steg behovet for yderligere trækkraft. DSB bestilte derfor 6 H-maskiner til levering i 1939. Udbruddet af Anden Verdenskrig og den følgende mangel på materialer forsinkede leveringen til 1941.

Den nye serie blev på flere punkter forbedret i forhold til den første serie, hvorfor de fik litra HII og den første serie blev derefter betegnet HI.

H-maskinerne har altid været stationeret i Jylland. I 1965 blev den sidste H-maskine hensat i reserve., og i 1970 blev den sidste udrangeret.

Jeg har ikke fundet nogen industrimodel, som umiddelbart kunne ombygges til en dansk litra H. H-maskinen har samme drivhjulsdiameter som N-maskinen (BR 50). Kunne en BR 50 bruges som grundlag for bygning af en H-maskine? Det måtte prøves.

Resultatet blev en vellignende model, der dog ikke er korrekt. Den er blevet lidt for lang, ligesom akselafstandene bliver forkerte. Afstanden fra første til sidste drivaksel er på litra H 6300 mm, og på BR50 6600 mm. Afstanden fra forløber til første drivaksel er hhv. 2850 mm og 2600 mm. Gangtøjet er forenklet i forhold til forbilledet, idet Heysingerstyringen til den tredje cylinder er udeladt. Og røgpladerne er lidt for store.

Jeg valgte at bygge en HII, da den umiddelbart ser mere spændende ud med røgplader, damptørre dom, slampotte mm end den første serie H-maskiner.

fleischmann-718402x

En indkøbt brugt BR50 blev slagtet.(Fleischmann nr. 718402). Den skilles totalt ad. Kedel, fodplade, førerhus og tender kan ikke genbruges.

HPIM4711x

Ved byggearbejdet har tegninger af litra HII i LOKOMOTIVET nr. 84 og i bogen Danske Damplokomotiver været til stor hjælp. Og naturligvis de mange billeder, der i dag er på Internettet.

Målene fra en tegning af litra H kan ikke altid overføres direkte ved bygningen af modellen. Det er vigtigt at forholdene imellem de enkelte komponenter holdes, så helhedsindtrykket bliver en H-maskine.

Til ombygningen er der anvendt Evergreen plader og profiler og diverse rester fra rodeskuffen samt et stykke 12 mm plastrør.

For at lette omsætningen fra målene på 1:87 tegningen til skala N, har jeg lavet en lille linial.

Aksler og gangtøj.

Til H-maskinen skal kun de fire drivaksler genbruges. Jeg valgte at lade første og sidste drivaksel blive i de oprindelige lejer. Til anden og tredje aksel må der skæres nye lejer i chassiset. Anden og tredje aksel flyttes 3 mm bagud. Noget af gangtøjet kan derfor genbruges. Hvis man vil lave helt nye kobbelstænger, kan tredje aksel flyttes 4 mm. Det er mere korrekt.

HPIM4714x

Jeg genbruger så meget af gangtøjet incl. de to cylindre som muligt. Det kræver dog en del tilpasning til de nye akselafstande.

HPIM4910bx

Til formålet blev der fremstillet et lille værktøj til fiksering af kobbelstænger mm. Jeg brugte 10 sec. lim og samlingerne blev på bagsiden forstærket med et lille stykke folie fra en øldåse. Se billede.

Imellem tredje og fjerde aksel må der fremstilles nye kobbelstænger. Jeg brugte 0,5 mm messingplade. Lav en test af løbeegenskaberne med monterede kobbelstænger inden der fortsættes med de øvrige arbejder. Akslerne skal dreje frit og ubesværet. Det er vigtigt, ellers kommer lokomotivet ikke til at køre godt. Plejlstængerne skal afkortes ca. 5 mm da de skal monteres på anden aksel. Husk at bruge akslen med de store kontravægte her. Plejlstangen til Heusinger-styringen skal forlænges 3 mm og monteres på tredje aksel. Krumtappene er firkantede på tappen, der skal sidde i hjulet. Tappen må files rund for at kunne gå i hjulene på akslen med lille kontravægt. Husk at justere slaglængde ved at dreje krumtappene i forhold til akselmidten.

Fodplade, kedel og førerhus.

Som nævnt genbruges cylindrene fra BR50. Det samme gælder "forenden" med skakt for lampen til frontlys.

Fodpladen med tanke bag cylindrene skal ikke bruges. En ny fodplade fremstilles af et stykke 1 mm plast. Der skal laves udskæringer til førnævnte skakt og til ledningsforbindelserne i førerhuset. I forenden limes fodpladen sammen med cylinderophæng og skakt. I førerhusenden laves en saddel, der passer ned i fordybningen i chassiset. For at samleskruerne kan få ordentligt fast , laves der forstærkninger ø3 mm til skruerne. Den bagerste må fastlimes til førerhusets frontvæg. Se billederne.

HPIM5124x

Det lille print med strømoptagere genbruges og tilpasses de nye akselafstande.

HPIM5286x

Kedlen er lavet af et stykke ø12 mm plastrør med 1 mm vægtykkelse og en længde på 59 mm. I kedlen lægges et stykke ø10 x 25 stål, for at give god vægt. I bunden af kedlen lavet to åbninger. En ved fyrkassen, hvor der skal være plads for ledningsforbindelser og grafitstav. Og et der netop passer omkring skakten med lampen for frontlys.

HPIM4980x

Røgkammerdøren er lavet som en prop ø10 mm med konisk top. Drejet til korrekt facon ved hjælp af fil og boremaskine. Stilken skal skæres af inden den presses på plads. Lad den sidste halve mm blive udenfor kedelrøret. Kan man finde et lille passende håndhjul er det perfekt. Hvis ikke, kan et håndhjul laves af et stykke klart plast klippet ud med en hultang. Det monteres på en lille stift og der males egre og krans med sort maling. Skorsten, dome mm. er lavet af passende stykker plast fra rodekassen. Der bliver lidt arbejde med fil og spartelmasse. Hængslerne på røgkammerdøren er ligesom båndene om kedlen lavet af tynde strimler selvklæbende folie. Rør og håndbøjler på kedlen er lavet af tråd i passende tykkelse. Husk også en stige på hver side af kedlen. Turbodynamoen overflyttes fra BR50.

På fodpladen laves understøtninger for kedlen. De bagerste skal illudere fyrkasse, og de forreste også kappe omkring damprør til cylinderne.

Der skal være skrå plader fra fodpladen ned til puffeplanken og en under røgkammerdøren. Lav også de to støtteplader ved denne skrå plade. Den skrå plade og røgpladerne er karakteristiske for litra HII.

HPIM5131x

På begge sider af kedlen skal der være en stor lufttank monteret under fodpladen. På venstre side også en lille over fodpladen. Kompressor og smøreapparat er ligeledes lavet af små plaststykker fra rodekassen.

På undersiden af fodpladen laves en ny fastgørelse af krydshovedstyret. Lav en kopi af det originale.

Førerhuset kan ikke bruges og et nyt må fremstilles. Jeg brugte 0,5 mm. Evergreen. For at forstærke førerhusets front kan der forholdsvis let laves en kedelbund med fyrlem og manometre. På siden mod kedlen limes et ø10 mm styr, som sikrer en god indfæstning af kedel.

Kedlen må ikke limes fast til fodpladen endnu.

Den venstre lanterne skæres forsigtigt af og limes fast på røgkammerdøren. Så er der dansk lygteføring. Inden bores et 1,5 mm hul igennem røgkammerdøren. Heri placeres det meget lille klare plast fra BR50. Så er der mulighed for lys, også i toplanternen.

Til sidst laves to røgplader af 0,5 mm Evergreen. På de to sporrømmere ved løbeakslen fastlimes et par plove. De kan også fremstilles af folie fra en øldåse. Brug Araldit eller tilsvarende.

Tenderen.

HPIM5132bx

Jeg havde en tender fra en fra en S10 på lager. Da jeg byggede R-maskinen mente jeg, at en ombygning til en dansk tender var umulig eller meget vanskelig. For ikke at skulle investere i endnu en P8 (dansk litra T), ville jeg gøre forsøget.

Jeg måtte bl.a. ændre akselafstand med følgende tab af træk på to aksler, og bearbejde lokomotivets ramme, for at afstanden imellem lokomotiv og tender ikke skulle blive alt for stor. Efterfølgende må jeg anbefale at bruge en tender fra en P8 som grundlag. Se byggebeskrivelsen af litra R.

Tenderen til HII er af den svejste type, og derfor er det forholdsvis enkelt at lave en ny overdel til tenderen. Bogiesiderne udskiftes med nye vanger, aksellejer og fjedre. Alt lavet i 0,5 mm Evergreen plade og firkant profiler. På højre vange skal der være en lufttank imellem 1. og 2. aksel.

Der skal laves en lille værktøjskasse til påfyldning af vand, og en forhøjet væg på kulkassen. Husk også en lanterne.

Trin i tendera

På den forreste del skal der på hver side laves 4 små trin: Bor et 1 mm. hul. Med en skarp og spids kniv laves hullet fladt i bunden.

En skovl og andre redskaber pynter på siderne af kulkassen.

HPIM5549b edited-1x

 

Så mangler kun maling, litrering og skorstensbånd. Og endelig lidt ekstra kul i tenderen.

Jeg har brugt maling fra Hobbytrade, der efter at litreringen er monteret har fået en gang mat vandbaseret lak. Litreringen er fra KM-Text.

Lokomotiv og tender samles. Kontroller, at der også kan køres i små kurver.

PICT7961x

Så er H 783 klar til at blive sat i drift.

HPIM5545stor

klikbart billede